23948sdkhjf

Historisk dom: Vinduer af plast kan ikke forbydes

En dom fra Retten i Hjørring har netop fastslået, at kommuner i årevis har begået ulovlig praksis ved at forbyde vinduer af plast i lokalplaner.

Dommen kaldes "historisk" og er faldet i en sag, hvor et ægtepar fra Lønstrup ikke ville acceptere, at kommunen nægtede dem at isætte de vinduer, de fandt mest egnet til deres hus - og som i øvrigt levede op til den "æstetiske fremtræden", kommunen selv havde forudsat i lokalplanen.

De to husejere slipper dermed for at skulle betale hver 5.000 kr. i bøde, fordi de nægtede at fjerne de plastvinduer, de havde fået sat i deres hus. Det oplyser Vinduesindustriens Plastsektion.

Dommen en "en sejr for moderne vinduer", mener brancheforeningen.

"Vi har i mange år peget på, at adskillige lokalplaner vidner om ringe kendskab hos kommunerne til den udvikling, der er sket indenfor fremstilling af vinduer, og at der foregår udbredt diskrimination af nye vinduesmaterialer," lyder det fra Vinduesindustrien.

Brancheforeningen VinduesIndustrien fortæller, at kommuner hyppigt afskærer husejerne fra at bruge vinduer i et eller flere bestemte materialer, som ellers er helt lovlige. Og den form for materialediskrimination er et problem, vurderer man.

- Vi ser det her som en sejr for moderne vinduer. Vores produkter skal leve op til en lang række krav i både national lovgivning og helt ned til lokalplanniveau. For eksempel i forhold til isoleringsevne, klimabelastning, dimensionering af profiler og sprosser og meget andet. Derfor er der over de seneste år udviklet mange nye multimateriale-vinduer, som i deres fremtræden passer til den varierede danske facadearkitektur, og samtidig lever op til verdens skrappeste energikrav, lyder det fra VinduesIndustriens formand, Claus Arberg, som samtidig er formand for brancheforeningens plastsektion og direktør for Hvidbjerg Vinduet A/S.

Det forventes, at sagen skaber præcedens.

Lone Engberg og Palle Sørensen er de nu tidligere ejere af det hus i Lønstrup, som sagen drejer sig om. 

- Da vi skiftede vinduer i huset tilbage i 2015, var vores højeste prioritet at finde nogle vinduer, som æstetisk passede til huset og til området: Udformningen af vinduerne skulle ligne de originale vinduer så meget som overhovedet muligt. Næstøverst på vores prioriteringsliste var, at vinduerne skulle være lette at vedligeholde på grund af beliggenheden ved kysten. Ud fra de overvejelser og blandt flere forskellige muligheder valgte vi nogle vinduer i plast, fortæller Lone Engberg.

Husejerne havde nøje sat sig ind i kravene til vinduernes design. Men de kunne også læse sig til, at vinduerne ikke må være lavet af plast.

- Vi så godt den formulering med, at plast ikke var tilladt, men vi kunne samtidig konstatere, at lokalplanen ikke blev håndhævet, og antog derfor, at det var en fejl, som ikke var blevet rettet. Samtidig er og var vi fuldt ud klar over, at der ikke er hjemmel i Planloven til at forbyde et i forvejen lovligt materiale, lyder det fra Lone Engberg.

Den efterfølgende disputs varede flere år, og blev endda behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet. Da ægteparret undlod at betale bøden, kom sagen for en domstol.

Den 21. juni - for en uge siden - frifandt Retten i Hjørring parret mlig med den begrundelse, at afslaget på dispensation var ugyldigt, idet afslaget ”ikke indeholder en tilstrækkelig og konkret vurdering med inddragelse af alle relevante og saglige kriterier”, og at ”de isatte vinduer - efter det oplyste - lever op til lokalplanens krav om fremtræden, at vinduerne er monteret i de oprindelige vindueshuller, at de har en udformning, der er lig de vinduer, der sad i huset i 1973, samt at det selv på kort afstand ikke er muligt at skelne mellem de isatte vinduer og aluminiumsvinduer.”

Professor i miljøret ved Københavns Universitet, dr. Jur. Peter Pagh har fulgt sagen.

- Efter min vurdering er dommen rigtig. Den slår fast, at kommunen skulle have givet parret dispensation til at lade vinduerne sidde i huset, og den er dermed en underkendelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (nu Planklagenævnet), hvis afgørelse heller ikke var tilstrækkelig velbegrundet, siger han og understreger, at dommen kommer til at betyde, at Planklagenævnet fremover i sager om lokalplanforbud mod plastvinduer vil være tvunget til konkret at tage stilling til, om der i forhold til den enkelte ejendom er en planlægningsmæssig begrundelse for at forbyde plastvinduer.

Professoren kalder dommen principiel.

- Fremover må forventes, at nævnet reviderer sin egen tidligere praksis, da der i modsat fald må forventes en eller flere sager i fremtiden vil blive prøvet ved domstolene, vurderer han.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109