23948sdkhjf

Sortering af plast stiger med raketfart

Miljøstyrelsen offentliggjorde i december en ny affaldsstatistik, der medtager tal fra 2020. Heraf fremgår det, at danskerne bliver bedre og bedre til at sortere affald, ikke mindst plastaffald, der slår alle hidtidge rekorder.
En af årsagerne kan være coronapandemien. Det skriver Dansk Affaldsforening i en pressemeddelelse, og måske er det er ret kvalificeret bud. I hvert fald oplevede Dansk Retursystem også en stor stigning i antallet af returnerede pantflasker under corona, og det er lidt de samme parametre, der spiller ind.

Danske husholdninger sorterede i 2020 53 procent af al affald til genanvendelse. Ser vi på plasten alene steg indsamlingen af sorteret ’emballageplast’ fra 2019 til 2020 med hele 23 procent og ’plast’ med 66 procent.

Dansk Affaldsforening påpeger, at de ti fraktioner, alle danskere skal sortere i, først blev politisk aftalt midt i 2020, og lovmæssigt fastsat i affaldsbekendtgørelsen i december 2020. Derfor er de enige med Miljøstyrelsen, som i beretningen skriver, at stigningen skal ses i lyset af den øgede sortering med kommunernes udrulning af flere affaldsbeholdere, så flere typer affald hentes hjemme hos borgerne.

- Det er flot, at danskerne trods coronakrisen holdt fast i sorteringsvanerne, og at kommunerne midt i hjemmearbejde og nødberedskab fortsatte udrulningen af flere spande til sortering, siger Nana Winkler, specialkonsulent i Dansk Affaldsforening.

Til gengæld ses der en stagnation eller decideret fald i sorteringen af plastikaffald og madaffald fra servicesektoren, herunder detailhandel, restauranter og hoteller.

- Coronanedlukningerne kan være en forklaring, så vi må håbe, at det er en engangsforseelse, for potentialet for mere sortering af især plastikaffald fra virksomheder er markant, siger Nana Winkler.

Der blev ifølge den nye statistik kun registreret 5.000 tons udsorteret plastaffald fra byggeriet i 2020, men også her skal

virksomhederne til at fraktionssortere.

Ny beregningsmetode giver mindre reel genanvendelse

Affaldsstatistikken opgør de mængder, der er indsamlet til genanvendelse, men for affaldskategorien ’municipal waste’ skal Miljøstyrelsen opgøre den reelle genanvendelse, som skal indrapporteres til EU.

I forhold til tidligere statistikker har statistikken for 2020 brugt en ændret metode. Tidligere er der anvendt gennemsnitlige tabsrater til at opgøre den reelle genanvendelse. Nu kigger man på mængden af indrapporteret slutbehandlet affald til genanvendelse, som en andel af de samlede mængder affald indrapporteret til systemet.

"Metodeskiftet medfører desværre, at opgørelse af den reelle genanvendelse falder med hele seks procent-point for 2020 i forhold til fortsat anvendelse af de gennemsnitlige tabsrater. Hvorvidt det er en mere retvisende opgørelsesmetode er dog et åbent spørgsmål," skriver Dansk Affaldsforening på deres hjemmeside.

Kilde: Dansk Affaldsforening

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094