23948sdkhjf

Sammen om plastspild: Kæmpe muskler bag ny aftale

"Inden 2025 skal al plastgenanvendelse være øget med 20 procent." 

Sådan lyder ambitionen i et nyt partnerskab mellem en række store, danske virksomheder, der blandt andre tæller Coloplast, Novo Nordisk, Danfoss, Topsoe, BASF, Grundfos og COOP.

Affaldet skal genanvendes, i stedet for at blive brændt af eller deponeret. Èn af vejene frem er gentænkning af teknologier og re-design af en række produkter, der i dag netop ikke er designet til genanvendelse.  

Det er Teknologisk Institut, der har samlet virksomhederne i projektet Cirkulær Industriplast (CIP). Projektet har et samlet budget på 41 mio. kr., heraf kommer 18 mio. kr. fra Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Det skriver Teknologisk Institut i dag i en pressemeddelelse.

Det er usædvanligt, at så store aktører går sammen:

- Det er unikt, at så mange store og forskelligartede virksomheder på tværs af sektorer og værdikæder går sammen. Men det er en fordel, da virksomhedernes volumen alene giver bedre mulighed for at opskalere og udbrede løsningerne hurtigere. I fællesskab skal vi nu finde ud af, hvordan vi kan skabe nye cirkulære materialekredsløb, der fungerer både teknisk, økonomisk og miljømæssigt. Vi lægger et nyt cirkulært puslespil, siger direktør Sune Dowler Nygaard fra Teknologisk Institut.

Teknologier og produkter skal gentænkes

Projektet skal tilmed undersøge, hvordan plastmaterialet i produkter, der er produceret til at være funktionelle og langtidsholdbare, men ikke nødvendigvis til at blive genanvendt, kan oparbejdes til brug i nye tilsvarende produkter eller i andre plastprodukter af samme kvalitet. 

Alternativt kan materialet nedbrydes kemisk og omdannes til råmateriale for ny plastproduktion. 

- For at sikre cirkularitet fremadrettet er det vigtigt, at vi allerede ved design af vores produkter har deres "end-of-life" i mente, og derved er et samarbejde om genanvendelsesteknologier en forudsætning for succes, siger Nanna Aage Lundsgaard, ESG-direktør i Danfoss Climate Solutions.

- I løbet af projektet vil vi se, at både produkter og teknologier bliver tilpasset, så vi opnår stigende cirkularitet, ikke kun inden for den enkelte virksomhed, men også på tværs af virksomhederne. Netop fordi vi opererer inden for flere brancher i projektet, giver det mulighed for at pulje plaststrømme og på den måde opnå synergieffekter, der gavner både økonomien og miljøgevinsten i løsningsmodellerne, siger projektleder Søren Haack fra Teknologisk Institut.

Nye løsninger kan skubbe til lovgivning

Plast fra brugt medicinsk udstyr er underlagt særligt streng lovgivning, der indebærer, at hovedparten bliver deponeret eller brændt. Men hvis nye genanvendelsesløsninger samtidig kan sikre renheden af den oparbejdede plast, kan det skubbe til den lovgivning, der på nuværende tidspunkt forhindrer cirkularitet indenfor branchen, hvilket vil være til fordel for medico-virksomheder som Novo Nordisk og Coloplast.

- I Novo Nordisk arbejder vi på at skabe returordninger for vores patienter, hvor de får mulighed for at returnere brugte plastik-injektionspenne. Disse penne har været kategoriseret som farligt affald og er derfor tidligere blevet kørt til forbrænding. Meget lovgivning er dog lavet i en tid, hvor vi ikke talte om cirkulær økonomi, så det er vigtigt, at vi har en god dialog med myndighederne, så lovgivningen understøtter cirkularitet og genanvendelse af plast, siger Dorethe Nielsen, VP Corporate Environmental Strategy hos Novo Nordisk.

Kan ikke løses på egen hånd
Første skridt i CIP-projektet bliver at kortlægge og undersøge de plastmaterialer, der lige nu anvendes i virksomhederne og derefter skabe en infrastruktur for den videre behandling og genanvendelse.

- Industriplast er en meget vigtig materialegruppe, der giver unikke muligheder for at udvikle funktionelt design. Hos Grundfos ønsker vi at tage ansvar for hele værdikæden, også efter produktets levetid. Det er kompleks opgave at parre materialer og teknologier, og den opgave kan vi ikke løfte alene. Så ud over at inspirere andre virksomheder ønsker Grundfos også at styrke "værktøjskassen", når det gælder kerneprodukter og udvikling af nye produkter, siger chefingeniør Preben Jakobsen fra Grundfos.

Let adgang til cirkulær plast

Projektet vil implementere genanvendelsesløsninger i fuldskala for udvalgte produkter inden for kategorierne medicinsk plast, teknisk plast og konsumplast, samt vise hvordan nye genanvendelsesteknologier kan fungere i en cirkulær økonomi.

Endvidere er det ambitionen, at CIP-projektet kan blive startskuddet til, at danske virksomheder kan få adgang til ny viden og teknologier til at etablere cirkulære plastkredsløb.

- Vi lægger med CIP-projektet fundamentet for en platform, der matcher materialer og genanvendelsesteknologier. Her skal danske virksomheder have let adgang til samarbejde og til viden om konkrete løsninger, der kan implementeres her og nu - men også til viden om fremtidens innovation. Projektet skal kort sagt være en katalysator til overgangen fra lineær til cirkulær produktion og brug af plast, siger sektionsleder Lars Haahr Jepsen fra Teknologisk Institut.

CIP-projektet

Projektet Cirkulær Industriplast (CIP) er støttet af MUDP som et såkaldt fyrtårnsprojekt, hvor løsninger skal testes og demonstreres i fuldskala til inspiration for dansk erhvervsliv.

CIP-projektets deltagere:

Plastforbrugende industrivirksomheder:

Novo Nordisk A/S
Danfoss A/S
Coloplast A/S
Grundfos A/S
F&H A/S
Coop Danmark A/S

Oparbejdning, infrastruktur og genanvendelse:
Trebo ApS
Zirq Medical A/S
Makeen Power A/S
Crossbridge Energy A/S
Topsoe A/S
Marius Pedersen A/S
Geminor ApS
BASF A/S

Videnspartnere:
Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Teknologisk Institut (projektleder)

Kommenter artiklen (1)
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109