23948sdkhjf

Innovation fik luft under vingerne i Bordeaux

| Medlemsnyhed | Indrykket af Dansk Materiale Netværk

En dansk delegation af repræsentanter for innovationsmiljøet har på en studietur i det sene efterår til Frankrigs største region fået et klart indtryk af, hvor langt man kan nå, når industri og vidensamfund spiller godt sammen.

Programmet bød på en række besøg på højteknologiske virksomheder samt på en master­uddan­nelse på Université de Bordeaux målrettet et af styrkeområderne i den sydvestlige Région Nouvelle-Aquitaine med 5,9 millioner indbyggere, flyindustrien. Her er de studerende sikret job ef­ter endt uddannelse.

Den danske delegation bestod af en repræsentant for Dansk Materiale Netværk (DMN), repræ­sentanter for Styrelsen for Institutioner og Uddannelse, Teknologisk Institut og innovations­net­værket Inno-Pro, der er for små og mellemstore virksomheder med højtek­nologiske produkter.

Et besøg med flere dagsordener

Formålet med turen var på et overordnet plan at få det danske innovationssystem til at spille sammen med resten af Europa, lære af hinanden samt at bringe de danske klynger med fokus på materialer og produktion i spil over for en europæisk materialedagsorden.

Også EU’s Smart Specialisation-program (RIS3-strategier), hvis hensigt er at styrke regioner ved at satse nicher og innovative strategier var i fokus. Det har deltagelse af lande som Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, Litauen og Polen.

Endvidere fik de danske klynger mulighed for at møde lokale, franske klynger med spændende projekter inden for materialer.

Virksomheder i Grand Cru

Som nævnt i indledningen besøgte delegationen en række franske virksomheder med en yderst spæn­­dende materialedagsorden. En af dem er ElorprinTec, der er et af verdens føren­de viden­centre inden for printed electronics. Centeret havde et unikt set-up, idet industripartnere har mu­­lig­heden for at købe sig adgang til de yderst avancerede faciliteter.

Der blev aflagt besøg hos Canoe, der er et forsknings- og teknologicenter, som arbejder med ud­vik­ling af kompositter og avancerede materialer. Her så danskerne blandt andet syntese af graphen, spinding af kulfibre samt fremstilling af termoplastiske, kulfiberarmerede kompositter. Centeret har til for­mål at understøtte industriel produktion gennem udvikling af nye materialer og nye frem­stil­lings­pro­ces­ser samt test af materialer.

Hos Stelia Aerospace Composites overværede delegationen blandt andet automatisk op­læg­ning af kompositter til anvendelse i fly. I virksomheden produceres en lang række af de kom­ponen­ter, som indgår i fly, så som komplette sæder, vinduespaneler, brændstoftanke, cockpit og diverse ka­biner.

Porten til attraktive flyjob

Besøget på masteruddannelse i den regionale hovedstad, Bordeaux, gav et godt indtryk af, hvor målrettet en uddannelse kan foregå for at imødekomme behovene i en region med mange virk­somheder inden for flyindustrien. Uddannelsen forgår på engelsk i Frankrig og USA, og de studerende undervises i løbet af fire semestre i fag som mate­rialevidenskab, aero­mekanik, ter­modynamik og avanceret fluidmekanik. Det åbner en stor port for attraktive job.

AEC polymers har udviklet højviskøs lim til limning af kom­posit­materialer og metaller. Ariane Group producerer raketter, men eftersom det meste af virksomhedens pro­duk­tion ikke er til­gæn­gelig for offentligheden, gjaldt besøget udelukkende enhed, som bortskaffer ra­ket­brændstof på miljøvenlig vis.

Strikkemaskine til kompositter

Det sidste besøg på studieturen gik til RT2I, en unik SMV med speciale i at fremstille tredim­ensionale kompositter. En yderst speciel teknologi, som er baseret på at strikke fiberdelen af en komposit på en konventionel, men modificeret strikkemaskine. Den strikkede fiberdel gen­nem­vædes efter­følgende med resin ved hjælp af avancerede teknikker. Teknologien er velegnet til at fremstille få ensartede emner i store styk­tal.

Foruden et indblik i samarbejdet mellem industri og videnmiljø har den danske delegation fået en lang række gode kontaktmuligheder med hjem, som der uden tvivl vil blive arbejdet videre med som grundlag for et fremtidigt samarbejde.

Forfatter: Dorte Walzl Bælum, Dansk Materiale Netværk


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Dansk Materiale Netværk

Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg
Danmark
Dansk Materiale Netværk

Send til en kollega

0.111